MAPS II | 2014
Wolfgang Wirth: Glow, 2014, acrylic on historic map, 20 x 21,5 cmWolfgang Wirth: Shadow I, 2014, acrylic on historic map, 21 x 27,5 cmWolfgang Wirth: Dusk, 2014, acrylic on historic map, 39 x 105 cmWolfgang Wirth: Blue Rug, 2014, acrylic on historic map, 57,5 x 38,5 cmWolfgang Wirth: Motivsuche, 2014, acrylic on historic map, 16,5 x 22 cmWolfgang Wirth: Cinemascopic Black, 2014, acrylic on historic map, 21 x 27,5 cm